Vergoedingen sportgeneeskunde 2019 en 2020

Basiszorg

Wanneer u op verwijzing van huisarts of specialist bij de sportarts komt, vallen de kosten onder de basiszorg. Deze kosten worden deels (>70%) of volledig vergoed vanuit de basisverzekering. of u alles vergoed krijgt is afhankelijk van uw keuze voor een natura of restitutiepolis en of wij een contract hebben met uw zorgverzekeraar. Wanneer uw zorgverzekeraar valt onder de Achmea-groep worden de kosten onafhankelijk van uw polis 100% vergoed. De kosten van de basiszorg wordt berekend in DBC’s (diagnose- behandel-combinaties) en de tarieven kunnen hoger of lager uitvallen dan de vaststaande tarieven vanuit de preventieve zorg. Voor de basiszorg geldt een verplicht eigen risico. Kijk hier voor meer informatie. 

Aanvulende zorg

Komt u zonder verwijzing of komt u voor een preventief sportmedisch onderzoek, inspanningstest of verplichte sportkeuring of bewegingsanalyse, dan worden de kosten deels of volledig vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Voor de aanvullende zorg geldt geen eigen risico. Wilt u weten wat uw verzekeraar vergoedt voor sportgeneeskunde vanuit de aanvullende verzekering? Klik dan op de link: Overzicht vergoedingen-sportarts-2020

De meeste verzekeraars hebben hun vergoedingen voor sportgeneeskunde doorgegeven. VGZ staat er niet bij, zij hanteren een budget voor preventie. Hier valt sportgeneeskunde onder. Kijk voor meer informatie op https://www.vgz.nl/vergoedingen/preventie 

SMA Midden Nederland is SCAS gecertificeerd en aangesloten bij de FSMI. Sportgeneeskunde Midden Nederland is een ZBC met AGB 22220820

 

 

 

 in Nieuws