Alpe d’HuZes sportmedisch onderzoek 2016

Deelnemers aan de AD6, of Alpe D’HuZes moeten ook dit jaar een sportmedische verklaring hebben voor deelname aan het evenement.

U kunt bij ons terecht voor Alpe D’HuZes sportmedische onderzoeken. Vanuit de organisatie zijn de volgende verplichtingen gesteld:

Medische verklaring

 1. Deelname aan Alpe d’HuZes en Alpe d’HuZus moet veilig en vooral in goede gezondheid gebeuren; er wordt immers een zware lichamelijke inspanning gevraagd. Voor deelname aan Alpe d’HuZes is een sportmedisch onderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek heeft een preventief karakter en is bedoeld om te komen tot een veilige en verantwoorde sportbeoefening. Tevens biedt het de mogelijkheid inzicht in de conditie van de deelnemer te krijgen en wordt er tijdens het uitgebreide onderzoek een passend, gericht trainingsadvies gegeven.Hieronder wordt in een stroomdiagram uitgelegd welke deelnemers van Alpe d’HuZes welke stappen moeten nemen om te worden goedgekeurd voor deelname aan Alpe d’HuZes. (klik op de afbeelding voor een grotere versie)

Procedure

Nadat je je als deelnemer hebt aangemeld voor Alpe d’HuZes 2016, ontvang je binnen twee weken een e-mail van SportvitalIT waarin je wordt verzocht om een vragenlijst in te vullen ter voorbereiding van Alpe d’HuZes 2016. Dit gebeurt middels de digitale omgeving ‘mijn.sportmotiv.nl’ en moet te allen tijde worden ingevuld. Je ontvangt hiervoor een aparte inlog en wachtwoord.

Nadat je de vragenlijst hebt ingevuld en een afspraak hebt aangevraagd bij een sportmedisch instituut (SMI), zal er contact worden opgenomen voor het inplannen van deze afspraak. Je kunt ook zelf bellen om een afspraak te maken bij een jou bekende sportarts. Op deze website en op de website van Alpe d’HuZes wordt vanaf 1 november een lijst opgenomen met alle sportartsen in Nederland.

De sportarts zal de keuringsgegevens invoeren in je digitale dossier en na afloop van de keuring terugkoppelen. Je kunt vervolgens opnieuw inloggen om je keuringsrapport te openen. De keuringsuitslag wordt doorgegeven aan het medisch team van Alpe d’HuZes.

In het geval je recent nog een keuring met hartfilmpje (rust-ECG) hebt gehad en er geen afwijkingen zijn geconstateerd, kun je aangeven bij wie en waar de rust-ECG is gemaakt. Het medisch team van Alpe d’HuZes zal met jouw instemming het rust-ECG opvragen (in het geval je het rust-ECG hebt gehad bij een SMI/sportarts kun je dit aangeven).

Toelichting beoordeling bestaande keuringsverslagen

Voor het beoordelen van bestaande keuringsverslagen zijn er twee mogelijkheden:

 1. Is je bestaand keuringsverslag afgegeven door een sportarts werkzaam bij een erkende (FSMI) sportmedische instelling, dan kan dezelfde sportarts uw keuringsverslag herbeoordelen.
 2. Keuringsverslagen die zijn afgegeven door andere artsen worden door het medisch team van Alpe d’HuZes gecontroleerd en beoordeeld. Het beoordelen/controleren van een bestaand keuringsverslag kost € 15. Deze kosten moeten, ongeacht de uitkomst, worden voldaan en kunnen niet worden gerestitueerd. De volledige uitleg waar een bestaande keuring aan moet voldoen leest u op de site van Sportzorg.

Afspraak maken voor een sportmedische keuring

Deelnemers die geen recente keuring met hartfilmpje (rust-ECG) hebben gehad, kunnen na het invullen van de vragenlijst via ‘mijn.sportmotiv.nl’ een afspraak aanvragen bij een sportarts die werkzaam is bij een Sport Medische Instelling (SMI).

Uiterlijk 1 april 2016 moet je de stappen hebben uitgevoerd die voor jou van toepassing zijn. Goedkeuring voor deelname volgt uiterlijk 15 april 2016. Uitsluiting van deelname volgt wanneer je niet voor 1 april 2016 de benodigde informatie hebt overgelegd. Dit betekent dat tijdregistratie niet zal plaatsvinden.

Wanneer een deelnemer vóór 1 februari een medische verklaring van een arts kan overleggen waaruit blijkt dat hij om medische redenen niet kan meedoen aan Alpe d’HuZes, kan de deelnemer een verzoek doen tot restitutie van het inschrijfgeld. Eventuele donaties worden niet teruggestort. Na 1 februari is restitutie niet meer mogelijk (kleding wordt na 1 februari wel uitgeleverd).

Alle informatie over de sportmedische keuring is te lezen op http://www.sportzorg.nl/alpedhuzes.

(4) Deelnemers onder de 18 jaar

Onder ‘deelnemers jonger 18 jaar’ wordt verstaan ‘deelnemers die op de koersdag nog geen 18 jaar zijn’. Deelnemers jonger dan 18 jaar:

 1. doen mee onder verantwoordelijkheid van hun ouder en/of verzorger en behoeven de schriftelijke goedkeuring van hun ouder en/of verzorger. Hiertoe dient een ‘toestemmingsverklaring’ te worden ingevuld. Deze verklaring kan hier worden gedownload.
 2. doen mee onder een “een-op-een” begeleiding van een volwassene.
 3. mogen niet per fiets afdalen. De organisatie faciliteert vervoer naar beneden met liften tegen een geringe betaling.
 4. Deelnemers jonger dan 18 jaar kunnen alleen ingeschreven worden als de begeleider ook ingeschreven is als deelnemer en zullen beide aan alle in dit deelnemersreglement gestelde voorwaarden voldoen.

Gezondheidsverklaring

Voor wie?

Voor deelname aan sportevenementen waarvoor een gezondheidsverklaring nodig is, bijvoorbeeld Alpe d’HuZes  en tour du ALS.

Inhoud Basis onderzoek

 • Biometrie onderzoek: lengte, gewicht, BMI en bloeddruk
 • Klinisch onderzoek van hart- en longen
 • Screenend orthopedisch onderzoek om het blessure risico in te schatten
 • ECG (hartfilmpje)

Kosten  € 105.

Inhoud Basaal plus onderzoek

 • Zie basis, maar dan uitgebreid met
 • Bloeddrukmeting in rust
 • Bloedonderzoek
 • Vetpercentage
 • inspanningstest op de fiets of loopband met inspanningsECG, bloeddrukmeting, vermogensmeting (watt)
 • Nabespreken test en globaal advies over training

Kosten  € 235.

Inhoud Uitgebreid sportmedisch onderzoek AD6

 • Zie basaal plus, met aanvulling:
 • Longfunctiemeting
 • Anaerobe drempeltest. Inspanningstest met ademgasanalyse (bepalen anaerobe drempel, VO2max en hartslagzones)
 • Advies over training

Kosten  € 305

Wordt het vergoed?

Sportgeneeskunde wordt vaak geheel of gedeeltelijk vergoed door zorgverzekeraars in het aanvullende pakket omdat SMA Midden Nederland een door SCAS en FSMI gecertificeerd Sportmedisch Adviescentrum (SMA) is. De hoogte van de vergoeding van uw zorgverzekeraar vindt u op de website van sportzorg. Voor de vergoeding van de zorgverzekering dient u de factuur op te sturen naar de zorgverzekeraar.