Klimmen Tegen MS 2016

Deelnemers aan KlimmenTegenMS moeten ook in 2016 een sportmedische verklaring overleggen voor deelname aan het evenement. Vanaf de start van KlimmenTegenMS verzorgt SMA Midden Nederland de medische verklaringen voor de deelnemers. Voor het maken van een afspraak kunt u contact met ons opnemen

Medische Verklaring

Binnen Klimmen tegen MS hebben wij zorg voor elkaar. En respect voor de enorme prestatie die wij allemaal leveren in Frankrijk. Vandaar dat wij vinden dat het heel goed is dat jij je laat keuren door een deskundige die jou helpt goed voorbereid aan deze uitdaging te beginnen.

Om te kunnen meedoen aan Klimmen tegen MS heb je een medische verklaring nodig. Hieronder lees je hoe je een dergelijke verklaring krijgt.

U vind alle documenten HIER

Waarom heb je een medische verklaring nodig?

Naast bovengenoemde redenen moet je volgens de reglementen van de Franse wielerbond als deelnemer aan fietswedstrijden en -evenementen in Frankrijk in het bezit zijn van een medische verklaring die niet ouder is dan één jaar of van een licentie van de wielerbond van het land waarin je woonachtig bent (Nederland: KNWU). Ook voor de hardlopende deelnemer is dit van toepassing.

Daarnaast is cruciaal dat, mocht er tijdens je deelname aan Klimmen tegen MS iets met je gebeuren, de aanwezige artsen beschikken over deze gegevens om hun werk goed te kunnen doen. Uiteraard hopen we dat het niet zover komt.

Om een medische verklaring te krijgen, volg je de volgende stappen:

·       Download de medische vragenlijst. Alle vragen dienen te worden ingevuld, het is verplicht om alles direct juist in te vullen.

·       Print de gegevens van de medische vragenlijst uit en neem deze mee naar een arts, bij voorkeur SMA Midden Nederland

·       Print het formulier ‘Lichamelijk onderzoek’ en ‘Medische verklaring’ uit, beide moeten worden ingevuld en ondertekend door de sportarts.

De genoemde formulieren neem je mee naar je huisarts, sportarts of andere arts  van jouw keuze.  De arts zal je lichamelijk onderzoeken. Op het formulier ‘Lichamelijk onderzoek’ vind je de onderdelen van het onderzoek.  Als dit basisonderzoek aanleiding geeft tot meer onderzoek en/of testen zal je arts dit met je bespreken en laten uitvoeren. Denk hierbij aan een bloedonderzoek, een inspanningstest of een ECG. Het staat je uiteraard vrij om zelf een uitgebreidere sportmedische keuring te laten uitvoeren. Klimmen tegen MS moedigt iedereen aan zorgvuldig met je lichaam om te gaan, zeker gelet op de forse fysieke inspanning die je gaat leveren in Frankrijk.

Medische verklaring

Als het lichamelijk onderzoek geen bijzonderheden aan het licht brengt, kan de arts de medische verklaring ondertekenen en voorzien van een stempel. Dit vormt dan het bewijs om (medisch) gezien te mogen deelnemen aan Klimmen tegen MS.