Medische verklaring Alpe D’HuZes 2014

Ook in 2014 is een medische verklaring nodig voor deelname aan de Alpe D’HuZes. Wij krijgen op dit moment dagelijks vragen over deze medische verklaring.  Bij veel deelnemers aan de AD6 is er onduidelijkheid over wat wel en niet verplicht is. Op de site van de Alpe D’HuZes staat onder “deelnemersinformatie” de volgende informatie:

“Een medische verklaring van maximaal 1 jaar oud, gebaseerd op ten minste een lichamelijk onderzoek is vereist voor deelname. Deelnemer zal hiertoe in een later stadium een vragenlijst invullen. Een kopie van een UCI-licentie (fietsers) is tevens voldoende. Op uiterlijk 1 juni 2014 moet de deelnemer kunnen aantonen dat er een medische goedkeuring is om deel te nemen aan Alpe d’HuZes. Uitsluiting van deelname volgt wanneer dit niet getoond kan worden.”

Binnen SMA Midden Nederland hanteren wij de regel dat deelnemers onder de 35 jaar met een zeer basale sportkeuring een medische verklaring moeten kunnen krijgen. In deze sportkeuring moet minimaal een hartfilmpje in rust zitten. Dit geldt niet voor deelnemers aan de Alpe D’HuZes < 35 jaar waar een duidelijk verhoogd risico op hart- en vaataandoeningen aanwezig is. Dit basale onderzoek is vanaf €105

Voor deelnemers boven de 35 jaar en voor jongere deelnemers met een verhoogd risico is een inspanningstest met ECG noodzakelijk om de medische verklaring te verkrijgen. De kosten voor dit onderzoek zijn vanaf €110

Het is zeker aan te raden om een uitgebreider onderzoek uit te laten voeren met minimaal een anaerobe drempeltest.

Alle genoemde sportmedische onderzoek worden vanuit de aanvullende verzekering deels of volledig vergoed zonder dat dit van het eigen risico af gaat.

Deelnemers aan de Alpe D’HuZes die in de afgelopen 2 jaar bij ons sportmedisch zijn onderzocht kunnen contact opnemen om te bespreken wat nodig en nuttig is om een medische verklaring te verkrijgen.

Neem bij vragen contact op.