Sportgeneeskunde en vergoedingen zorgverzekering

Snapt u het nog? Ik vind het niet vreemd dat we er met zijn allen niets meer van begrijpen. Wanneer u belt kunnen we u uitleggen hoe het werkt……….

Hoe zat het ook alweer: Sportgeneeskunde is een erkend medisch specialisme sinds 1 januari 2016. De sportmedische onderzoeken en (verplichte) sportkeuringen vallen echter onder de eventuele aanvullende verzekering. Hier kunt u zonder verwijzing een afspraak voor maken. Dit valt dus niet onder de basiszorg en gaat niet van het eigen risico af. Afhankelijk van uw aanvullende pakket worden de kosten wel, niet of deels vergoed. Wanneer u wordt doorverwezen door uw huisarts of specialist naar een sportarts, dan vallen de kosten onder de basiszorg en zijn de tarieven vooraf onduidelijk. De kosten gaan van de basiszorg, maar worden wel bij u in rekening gebracht als het eigen risico nog niet is gebruikt. Dan is er in de basiszorg ook nog eens de naturapolis. Dan kan de zorgverzekeraar er voor kiezen om de factuur niet volledig te vergoeden. Dit geldt uiteraard weer niet voor verrichtingen die onder de aanvullende verzekering vallen…….. ?