Vergoeding sportgeneeskunde 2016 per zorgverzekeraar

Overzicht vergoedingen sportarts 2016  .Vergoedingen uit de basis- en aanvullende verzekering Sportgeneeskunde is sinds 1 juli 2014 erkend als medisch specialisme. Hierdoor vallen per 1 januari 2016 zorgvraaggerelateerde consulten bij de sportarts (zoals sportmedisch advies bij blessures) in de basiszorgverzekering. De preventieve sportmedische onderzoeken en sportkeuringen uitgevoerd door de sportarts vallen (nog steeds) onder de aanvullende verzekering. Aangezien het definitieve besluit hierover pas half november 2015 door de Minister is ondertekend, is deze wijziging helaas nog niet door alle zorgverzekeraars doorgevoerd in de polisvoorwaarden 2016. Vanwege de grote vraag naar ons jaarlijkse vergoedingenoverzicht hebben we besloten om wel een overzicht te maken. We zijn ons bewust dat bepaalde sportgeneeskundige producten in de aanvullende verzekering worden genoemd die vanuit de basisverzekering moeten worden vergoed. We adviseren u daarom vooraf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om na te vragen hoe de vergoeding is geregeld. U kunt daarbij gebruik maken van het advies dat wij naar de zorgverzekeraars hebben gestuurd.