Wijzigingen sportgeneeskunde 2016. Snapt u het nog?

Per 1 januari 2016 is de sportarts onderdeel geworden van de basiszorg. Hiermee krijgt Sportgeneeskunde een volwaardige plaats binnen de gezondheidszorg. Dit betekent dat met name (blessure) consulten onder de basiszorg gaan vallen. Hiervoor is een verwijzing nodig van huisarts of specialist. De kosten van deze consulten gaan van het eigen risico af. Dit geldt niet voor de sportmedische onderzoeken, fietspositiemetingen en inspanningstesten. Deze blijven deels of volledig vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Hiervoor is geen verwijzing nodig en de kosten gaan niet ten koste van het eigen risico. U kunt dus net als voorgaande jaren zonder verwijzing een afspraak maken voor anaerobe drempeltesten, fietsmetingen en alle andere sportmedische onderzoeken, sportkeuringen. Veel zorgverzekeraars en met name hun medewerkers zijn nog onvoldoende op de hoogte van de wijzigingen en onze ervaring is dat bij navraag bij de zorgverzekeraar je op dit moment volledig verkeerd wordt geïnformeerd. Toch is er geen enkele discussie over bovenstaande, ook al beweert uw zorgverzekeraar anders.

Bijkomend voordeel is dat je als sporter vrij bent om je eigen medisch specialist uit te kiezen. Hierdoor kunnen sporters met een NOC*NSF A-status niet meer verplicht worden om alleen naar de sportarts in een van de 4 CTO’s te gaan.

Aangezien de zorgverzekeraars nog niet klaar zijn voor de wijzigingen ontvangt u net als voorgaande jaren gewoon zelf de factuur van ons die u in kan dienen bij uw zorgverzekeraar. Over enige tijd kunnen wij de blessureconsulten automatisch indienen bij uw zorgverzekeraar. Kijk voor  de vergoedingen in uw verzekeringsvoorwaarden. De forse extra kosten die wij als SMA moeten maken om aan alle verplichtingen van de zorgwet te voldoen vanwege wijzigingen in de zorg resulteren helaas in een tariefverhoging in 2016.

Voor meer informatie kijk hier. Mocht u nog vragen hebben, neem dan s.v.p. contact met ons op.

Leuker kunnen we het niet maken, makkelijker ook helaas niet. Maar onze sportmedische zorg blijft ook in 2016 op topniveau.